E."Det kan vara så lätt
Gå efter det som kan gälla för dagen
En enkel reträtt
Slå nån annan och slippa bli slagen

Minsta möjliga motstånd
Dumpa lasten om vägen känns för lång
Kunde vara så enkelt
Om man inte har legat bredvid dig nån gång

Så lätt, så lätt
Du känner väl mig?
Så lätt, så lätt
Därför behöver jag dig

Det kan kännas så långsamt
När så mycket kan vinnas i ett enda språng
Kunde vara så enkelt,
Om man inte har legat brevid dig nån gång"RSS 2.0